La formació dels CRE està directament vinculada a l’activitat concreta de la colla per a tots aquells membres que han de manipular pirotècnia. La formació és responsabilitat del RGCE que, d’acord amb el model formatiu que haurà obtingut en la formació de RGCRE i d’acord amb els continguts mínims que marca la ITC18, establirà els procediments formatius per al seu grup.

Una vegada feta la formació, el formador caldrà que introdueixi les dades dels CRE al Registre dels membres actius de les colles de foc i bestiari a Catalunya  per tal que la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural validi les formacions i les entitats puguin gestionar les acreditacions i documents pertinents.