Escríbenos: Fets08@gmail.com.cat

FESTA DE TARDOR 2019

SALA IBERIA 2019

  • Obertura de la Sala Iberia per recollir/deixar instruments a les Festes de la Tardor 2019

  • Diumenge 6 (Assaig Seguici ) 09:00 fins final assaig +30
  • Dijous 10 (Seguici) de 18:30 fins final segon seguici +30
  • Divendres 11 (Joan Maragall), recollida 12:00 a 12:45 , retornar material 14:30 – 15:00 
  • Divendres 11 (correfoc infantil) 18:00 a 22:00
  • Dissabte 12 (correfoc) 18:00 a 23:00 
  • Diumenge 13 (Cercavila) recollir instruments de 09:30 fins 11:00 i retornar de 13:00 a 14:30
  • Diumenge 13 (Nit de Foc) Recollir instruments de 16:30 a 17:30 i retornar instruments de 21:00 a 22:30.

ASSAIG DE PERCUSSIÓ SEGUICI

23/09/2019 SALA IBERIA19:00 – 20:00
30/09/2019SALA IBERIA19:00 – 20:00

ASSAIG DE GRALLERS SEGUICI

22/09/2019SALA IBERIA12:00 A 13:00
29/09/2019SALA IBERIA12:00 A 13:00

ASSAIG CONJUNT GRALLERS + PERCU

06/10/2019 – LLOC A DETERMINAR ENSAYO GENERAL DE SEGUICI
09/10/2019 – LLOC A DETERMINAR – 19:00 A 20:00