Convocatòria a l’Assemblea General Ordinària

Es convoca a tots els associats i associades a l’Assemblea General Ordinària de la FETS el
proper dia 26 gener de 2020 a les 10h en primera convocatòria, la qual tindrà lloc l’Auditori de
l’Ateneu Santfeliuenc, per tractar els assumptes esmenats en el següent:

ORDRE DEL DIA


o 10:00h: 1ra convocatòria: Entrega de certificats de número de socis de les entitats de
la FETS
o 10:30h: Inici de l’Assemblea (Presentació)
o 10:35h: Parlament de benvinguda i Valoració de lles activitats del 2019.
o 10:45h: Presentació del nou Reglament de Funcionament i Adjudicació de Barres.
o 11:00h: Votació del Reglament de Funcionament i Adjudicació de Barres.
o 11:15h: Presentació del Balanç Econòmic 2019.
o 11:30h: Votació del Balanç Econòmic 2019.
o 11:35h: Presentació de candidatures per la nova Junta.
o 11:45h: Votació de les candidatures per la nova Junta.
o 11:50h: Presentació del Pressupost Econòmic 2020.
o 12:10h: Votació del Pressupost Econòmic 2020.
o 12:20h: Presentació del Objectius de cara al 2020.
o 12:40h: Precs , preguntes i suggeriments.
o 12:50h: Fi de l’Assemblea.

Tots els associats que ho desitgin tindran a la seva disposició l’acta de l’assemblea un cop
realitzada aquesta.
Preguem l’assistència de les entitats,


Atentament,
La Junta.

©